Natuur betekenis & definitie

Natuur is het heelal, het geheel van planten en dieren zoals dat door de natuurwetenschappen waargenomen wordt. Tevens geeft de term het karakter of de geaardheid van iemand weer.

De mens wordt naast de planten en dieren niet als onderdeel van de natuur beschouwd. Wat mensen onder natuur verstaan kan van persoon tot persoon verschillen: gecultiveerde natuur (zoals tuinen) en ongerepte wildernis, of beide. Naast planten en dieren, die zich zowel op het land als de in zee manifesteren, behoren bijvoorbeeld ook bodem- en grondsoorten, ecosystemen en het weer tot het verzamelbegrip natuur. Het begrip natuur wordt ook gebruikt om iemands persoonlijkheid, karakter of geaardheid weer te geven: "Hij heeft een nogal opstandige natuur" of wanneer het om gedrag gaat: "Van nature is zij geneigd de weg van de minste weerstand te kiezen."

Laatst bijgewerkt 23-05-2010