Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 14-03-2016

Persoonlijkheid

betekenis & definitie

De persoonlijkheid is de identiteit van elk mens en staat beter bekend als de persoonlijke eigenschappen waarover iemand beschikt. Die eigenschappen maken elk mens uniek.

De persoonlijkheid van iemand maakt diegene tot wie hij of zij is en wordt ook wel de aard van het karakter genoemd. Iemands persoonlijkheid zal door de jaren heen nauwelijks veranderen. Wel kan iemand zijn gedrag of denkwijze aanpassen vanwege bepaalde gebeurtenissen die een mens mee maakt in zijn of haar leven. Deels wordt men geboren met een unieke persoonlijkheid en deels wordt het aangeleerd. De omgeving, leefwijze en opvoeding hebben hier invloed op.

Hoe iemand reageert, denkt en zich gedraagt zegt alles over iemand zijn persoonlijkheid en maakt elk mens anders. Zo heeft men allemaal andere kwaliteiten, andere denkwijzen en andere gedragstrekken.

Volgens de Big Five, een persoonlijkheidstest, zijn er vijf factoren van persoonlijkheid die bepalen wie iemand is. De eerste is: extraversie en introversie. Volgens de test is een mens altijd één van de twee. Extraversie en introversie zeggen over een persoon hoe iemand zijn gevoel uit. Introverte mensen zijn vaak rustig en in zichzelf gekeerd.

Extraverte mensen zijn het tegenovergestelde: zij zijn duidelijk aanwezig en uiten hun gevoel. Daarnaast is er meegaandheid en dominantie. Een dominant iemand oefent invloed uit en een persoon met een meegaande persoonlijkheid laat iemand dit doen. Als derde en vierde is er respectievelijk ordelijk en wanordelijk, en emotioneel stabiel en instabiel. Iemand met een wanordelijk karakter is vaak chaotisch en heeft minder discipline.

Als laatste maakt de test onderscheid in autonoom en niet-autonoom. Bekende andere persoonlijkheidstheorieën zijn de psychoanalyse van Freud en typologie van Gustav Jung.