Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 08-04-2015

Moraal

betekenis & definitie

Moraal gaat over de handelingen en het gedrag die door de maatschappij als wenselijk worden gezien. Het betekent ook wel zeden.

Moraal komt van het Latijnse woord moralis. Naast de wenselijke gedragingen kan de moraal ook de zedenles betekenen. In dit geval is de moraal het motief van een verhaal, zoals bij een parabel of een sprookje. De moraal geeft dus eigenlijk aan hoe de maatschappij verwacht dat iemand zich gedraagt. Soms is er sprake van een dubbele moraal.

Hiermee wordt aangegeven dat iemand met twee maten meet. De moraal is cultuurgebonden, elke cultuur heeft zijn eigen gewenste gedragingen en handelingen. In de ethiek wordt vaak gediscussieerd over wat nou precies een goede moraal is. Omdat veel mensen verschillende ideeën hebben over wat wenselijk is, is het lastig om duidelijk vast te stellen wat nou precies de moraal is van een bepaalde samenleving.