Zeden betekenis & definitie

Zeden zijn handelingen die maatschappelijk gezien gewenst en fatsoenlijk zijn.

Zeden worden met name bepaald door tradities en normen en waarden in een bepaalde cultuur of samenleving waar iemand leeft. Het zijn gebruiken die worden vastgesteld door een bepaalde groep in de maatschappij. Wat als maatschappelijk correct wordt gezien in de ene bevolkingsgroep, kan door een andere bevolkingsgroep worden afgekeurd. Het zijn deze zeden die verschillende culturen creƫren. Een voorbeeldzin: 'De zeden van westerse landen worden niet altijd goedgekeurd in het Midden-Oosten.' Zeden hoeven echter niet altijd maatschappelijke gewoontes te zijn, maar kunnen ook op seksueel gebied een betekenis hebben. Zeden zijn hier gedragsregels en handelingen die iemand wel en niet hoort te doen op dit gebied. In de criminaliteit praat men ook vaak van 'zedendelicten'. Dit is een verzamelnaam voor alle niet maatschappelijk wenselijke handelingen. Synoniemen van zeden zijn gewoontes en gebruiken.