Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 20-05-2011

2011-05-20

Leefbaarheid

betekenis & definitie

Leefbaarheid geeft aan in hoeverre een bepaald gebied of een gemeenschap geschikt is om in te wonen en te werken. Hierbij wordt gekeken naar de aantrekkelijkheid van het gebied of de gemeenschap.

Elk mens heeft zijn eigen definitie van leefbaarheid. Niet iedereen heeft immers de zelfde woon- en werkwensen. In het algemeen wordt de leefbaarheid door verschillende factoren bepaald. Zo wordt er gekeken naar voorzieningen, zoals scholen of ziekenhuizen, milieu, en sociale kenmerken van het gebied, zoals de demografie. Ondanks dat leefbaarheid een containerbegrip is en dus niet eenduidig is, speelt het een grote rol in de keuzes van veel mensen. Huizenprijzen worden vaker bepaald door de omgeving dan door het huis zelf. De leefbaarheid speelt dus een grotere rol dat het materialisme. Ook in de politiek speelt de leefbaarheid een grote rol. Het gaat niet om de gebouwen, maar om de mensen en de kwaliteit van de omgeving.