Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 31-10-2011

2011-10-31

Eenduidig

betekenis & definitie

Eenduidig betekent dat iets maar voor één uitleg vatbaar is. Het is dus duidelijk en niet anders op te vatten.

Een ander woord voor eenduidig is ondubbelzinnig. Wanneer iets juist wel dubbelzinnig is, kan het op verschillende manier opgevat worden. In de taal wordt een dubbelzinnige zin een ambiguïteit genoemd. Een bekend voorbeeld is: hij slaat dat kind met de stok. Want slaat de man het kind met een stok of heeft het kind een stok vast? Wanneer de zin wordt veranderd in: De man slaat het kind dat de stok vast heeft, is de zin eenduidig. Het is namelijk duidelijk dat de stok eigendom van het kind is. Wanneer iemand een eenduidig verhaal vertelt, is het verhaal erg duidelijk en is er geen twijfel over datgene wat hij bedoelt. Soms wordt ook wel concreet, uitgesproken of overduidelijk gebruikt in plaats van eenduidig. Een verhaal kan ook vereenduidigd worden, om er voor te zorgen dat het duidelijk is wat er precies bedoeld wordt.