Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 12-07-2016

2016-07-12

Demografie

betekenis & definitie

Demografie is een vakgebied waarin de kwantitatieve kenmerken van een bevolking worden bestudeerd. Demografie komt uit het Grieks en betekent zoiets als ‘volkbeschrijven’. Met name binnen de sociale wetenschappen, krijgt het bestuderen van de demografie veel aandacht.

Bij demografie worden op verschillende manieren de eigenschappen van een samenleving in kaart gebracht. Men bestudeert als demograaf onder andere de verdeling van leeftijd, geslacht, etniciteit en opleidingsniveau over de gehele samenleving. Demografie omvat niet alleen de omvang en structuur van de bevolking, maar bestudeert ook ontwikkelingen in de tijd, zoals het aantal geboorten, sterfgevallen en migratie.

In westerse landen is het bijhouden van demografische gegevens begonnen in de 19e eeuw. Toentertijd werd me name gekeken naar de bevolkingsgroei, uitgedrukt in de verhouding tussen geboorte- en sterftecijfers. Daarnaast werden kwantitatieve gegevens als geslacht en leeftijd weergegeven in een bevolkingspiramide. Dit is een grafische weergave van de opbouw van een bevolking. Andere belangrijke concepten die veelal worden gebruikt binnen de huidige demografie zijn het aantal kinderen dat per jaar worden geboren uitgesplitst naar leeftijd, het aantal kinderen van jonger dan één jaar dat jaarlijks sterft, de gemiddelde levensverwachting en de verhouding tussen immigratie en emigratie.

Doorgaans wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie soorten demografie, formele, historische en sociale. Bij formele demografie wordt de structuur van een bevolking geanalyseerd en op basis daarvan een prognose voor komende jaren gemaakt. Bij historische demografie bestudeert men gegevens uit het verleden. Sociale demografie behelst de studie naar oorzaken en verklaringen omtrent demografische veranderingen en de invloed voor de samenleving.