Kleine onderneming betekenis & definitie

Een kleine onderneming is een bedrijf of organisatie met minder dan vijftig werknemers. De omzet per jaar moet minder dan €10.000.000 zijn.

Kleine ondernemingen moeten voldoen aan gemeenschappelijke regels. Deze regels zijn gemaakt op Europees niveau en zijn erop gericht dat de interne markt binnen de Europese Unie goed functioneert. De regels waaraan een kleine onderneming moet voldoen gelden voor alle kleine ondernemingen binnen de Europese Unie. Zo de moet de eigenaar van een klein bedrijf tussen de tien en vijftig werknemers in dienst hebben en niet meer dan €10.000.000 omzet in een jaar hebben.

De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is een organisatie voor ondernemers met een midden- en klein bedrijf (mkb). De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is een belangenorganisatie die met de overheid samenwerkt en onderhandelt met als doel de wetgeving te beïnvloeden. Op deze manier moet de wetgeving beter aansluiten bij de wensen van de ondernemers.

De kleineondernemingsregeling is een regeling waardoor ondernemers met een kleine onderneming in aanmerking kunnen komen voor vermindering van het btw-bedrag dat ze aan de belastingdienst moeten betalen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet een klein bedrijf voldoen aan verschillende voorwaarden. Zo moet onder andere het te betalen btw-bedrag onder de €1.883 liggen en moet de onderneming voldoen aan administratieve verplichtingen voor de btw. De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, vereniging of stichting.

Gepubliceerd op 07-03-2016