2019-10-21

Kleine onderneming

Een kleine onderneming is een bedrijf of organisatie met minder dan vijftig werknemers. De omzet per jaar moet minder dan €10.000.000 zijn. Kleine ondernemingen moeten voldoen aan gemeenschappelijke regels. Deze regels zijn gemaakt op Europees niveau en zijn erop gericht dat de interne markt binnen de Europese Unie goed functioneert. De regels waaraan een kleine onderneming moet voldoen gelden voor alle kleine ondernemingen binnen de Europese Unie. Zo de moet de eigenaar van een klein bedrijf...

2019-10-21

Kleine onderneming

De gegevens die een onderneming in zijn jaarverslagen moet opnemen zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Voor kleine ondernemingen gelden (eind 2009) de volgende eisen: minder dan € 4,4 mln. activa, minder dan € 8,8 mln. netto omzet en een gemiddeld aantal werknemers van minder dan 50. Kleine ondernemingen hoeven hun jaarverslagen niet goed te laten keuren door een accountant.