Jodendom betekenis & definitie

Het Jodendom behoort samen met het christendom en de islam tot de drie grootste wereldgodsdiensten. Het Jodendom is rond 2000 voor Christus ontstaan en daarmee de oudste van de drie monotheïstische godsdiensten.

De aanhangers van het Jodendom, het Joodse volk, hebben als heilig geschrift de Tenach. De Tenach is onderverdeeld in de Thora, Neviim en Chetoevim. Een groot deel van de Tenach is terug te vinden in het Oude Testament. Daarmee kan dus gezegd worden dat het christendom voor een groot gedeelte is gebaseerd op het Jodendom, net als de islam. De Tweede Wereldoorlog wordt gezien als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Jodendom. Tijdens deze oorlog werden ongeveer zes miljoen Joden vermoord. Om te kunnen zien wie er tot het Joodse volk behoorde, moesten alle Joden de Davidster op hun kleding dragen. Dat is h├Ęt symbool van het Jodendom.
Joden worden geacht om Koosjer te eten. Hiermee wordt bedoeld dat vlees niet met andere voedingsmiddelen mag worden klaargemaakt. Daarom hebben veel Joodse families twee keukens, of een apart gedeelte in hun keuken waar ze vlees kunnen bereiden.

Gepubliceerd op 08-04-2015