Thora betekenis & definitie

De Thora is het eerste en belangrijkste deel van de joodse bijbel Tenach. Dit eerste deel bestaat uit de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Het woord Thora is Hebreeuws en betekent leer, instructie of wet.

De Thora kent verschillende schrijfwijzen, zo wordt het ook als Tora, Torah of Thorah geschreven. De eerste vijf boeken beschrijven de wet van Mozes, ook wel de Tien Geboden genoemd. Hierin staan de regels om naar te leven. Er zijn onder andere regels voor het dienen van God en regels voor het leven van alledag en feesten. Deze regels en wetten dicteerde God aan Mozes. De Thora is in het Hebreeuws en met een veren pen op een stuk perkament geschreven. Het perkament is gemaakt van een stuk huid van een koosjer dier. Aan de schrijfwijze zitten strenge regels verbonden, er mag geen enkele fout gemaakt worden. Het schrijven duurt dan ook vele maanden. De vellen perkament worden aan elkaar genaaid met pezen van reine dieren en aan houten stokken bevestigd. De Thora mag niet met de hand aangeraakt worden. Lezen moet met een jad, een stok met aan de punt een handje.

Gepubliceerd op 11-02-2013