Ideaal betekenis & definitie

Een ideaal, idealis in het Latijn, betekent denkbeeldig en idea betekent voorstelling. In de wiskunde is ideaal de naam van zekere deelringen van een ring.

Later wordt ideaal ook gebruikt als zelfstandig naamwoord in de ethische betekenis van iets voorbeeldigs. Wanneer iemand volledig aan een norm beantwoord kan men dit zien als ideaal. Dit is vaak uitsluitend in iemands voorstelling en gedachte, in werkelijkheid is dit niet haalbaar. Afhankelijk van het karakter van de betrokken norm zijn er verschillende idealen: logische, sociale, esthetische, politieke, ethische et cetera. Wiskundig verwijst ideaal naar het begrip "ideaal getal" waarvan idealen een veralgemening vormen inzake deeleigenschappen. Een voorbeeld is dat als twee hele getallen beide door een geheel getal "d" deelbaar zijn, ook hun verschil door "d" deelbaar is.