Getal betekenis & definitie

Een getal is een aanduiding van een hoeveelheid, die zowel in wiskunde als in taalkunde gebruikt kan worden.

Een getal is niet hetzelfde als een nummer, omdat een nummer geen hoeveelheid aanduidt. Getallen kunnen in woorden en symbolen worden geschreven, zoals '36' in symbolen, maar 'zesendertig' in woorden. De Romeinen schreven getallen vroeger in letters: I = 1, V = 5, X = 10. Dit is nu nog wel eens te zien op bijvoorbeeld kerkklokken en op gebouwen om het bouwjaar uit te drukken.
In de taalkunde worden getallen gebruikt om aan te duiden of er meervoud of enkelvoud uitgedrukt wordt. Zelfstandige naamwoorden kennen enkel- en meervoudsvormen (kat- katten, hond- honden). Ook bij voornaamwoorden is er verschil, 'ik' is bijvoorbeeld enkelvoud (1) en 'wij' meervoud (2 of meer).