Expliciet betekenis & definitie

Expliciet is een bijvoeglijk naamwoord dat met andere woorden: duidelijk, letterlijk zo gezegd, uitdrukkelijk betekent. Expliciet heeft een tegenovergestelde betekenis van het woord impliciet.

Hieronder volgt een opsomming van zinnen waarbij de betekenis van het woord expliciet tot uiting komt. Achter de zin staat tussen haakjes de betekenis van het woord.

* Het expliciet opnemen van regels in de schoolgids zou alleen maar positief werken. (Duidelijk)
* Zijn er bepaalde zaken expliciet verboden door de Bijbel? (Uitdrukkelijk)
* Zij praat erg veel maar is nooit expliciet in hetgeen dat ze bedoelt. (Duidelijk)
* Dat is expliciet zo gezegd. (Letterlijk)