Kind betekenis & definitie

Een kind is een mens jonger dan achttien jaar. Een kind is een nakomeling van een man en een vrouw in de vorm van een zoon of een dochter.

Kinderen zijn mensen met de leeftijd van nul tot achttien jaar. Dit is vastgesteld door het Verdrag inzake de rechten van het kind. Er kan ook sprake zijn dat de nationale wetgeving van een land bepaalt dat een kind al eerder meerderjarig is. Doorgaans spreekt men van kinderen tot ze twaalf tot veertien jaar oud zijn. Hierna wordt een kind vaak een jongere of een puber genoemd.

Kinderen kennen zes verschillende levensfase’s. Dit zijn: baby, dreumes, peuter, kleuter, schoolkind en puber.

In het VN-Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zijn verschillende rechten voor kinderen vastgesteld. Dit zijn: het recht op liefde, bescherming, verzorging, het recht om mee te denken, beslissen en mee te doen. Het verdrag is getekend door 193 landen. De regeringen van deze landen moeten ervoor zorgen dat kinderen deze rechten krijgen.

Gepubliceerd op 07-03-2016