Censureren betekenis & definitie

Censureren is het weglaten of verwijderen van bepaalde documenten, zoals teksten of foto's, omdat deze documenten verboden zijn. Censuur kan voorkomen vanwege politieke of religieuze redenen, maar ook vanwege seks, geweld of smaad.

Censuur is dus eigenlijk het achterhouden van informatie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse boeken en films verboden door het naziregime. Na de oorlog werden echter de boeken van de nazi's, zoals Hitlers Mein Kampf, in Duitsland verboden. Ook de Katholieke Kerk had lange tijd een lijst met boeken die verboden waren, omdat ze in strijd waren met het geloof. Ook op televisie is er vaak sprake van censuur. Naaktheid wordt gecamoufleerd door middel van balkjes en scheldwoorden worden weggepiept. Er zijn twee soorten censuur, de preventieve en repressieve censuur. Bij de preventieve censuur mag er niks gepubliceerd worden zonder toestemming, bij de repressieve censuur wordt er gecensureerd na de publicatie. Censuur wordt vaak gezien als een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Overheden zeggen echter dat censuur er is om de burgers te beschermen. Sinds 1977 is er in Nederland geen preventieve censuur meer. Tot die was er een Centrale Commissie voor Filmkeuring. Deze commissie keurde films voordat deze vertoond mochten worden.

Gepubliceerd op 10-04-2015