Commissie betekenis & definitie

Een commissie is een groep personen die de verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een specifieke taak. Over het algemeen wordt een commissie aangesteld binnen een grotere organisatie, om in dienst daarvan een bepaalde taak uit te voeren of een specifiek deel van het doel van de organisatie na te streven.

Commissies kunnen zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd worden ingesteld en de leden wisselen doorgaans eens in de zoveel tijd. Tijdelijke commissies hebben vaak een zeer specifiek omschreven taak en houden op te bestaan zodra deze is volbracht. Nieuwe leden voor een commissie worden meestal aangesteld door de gezaghebbenden binnen de overkoepelende organisatie of de commissie zelf. Binnen een commissie heeft elk lid zijn of haar eigen taak. Zo heeft een commissie naast de algemene commissieleden vaak een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Afhankelijk van het soort commissie kunnen er daarnaast nog andere onderlinge rolverdelingen bestaan. Ook de Nederlandse politiek maakt gebruik van commissies. Zo worden binnen de verschillende ministeries vaste of tijdelijke commissies ingesteld. De leden van deze commissies gaan in overleg met de bewindslieden van het betreffende ministerie en de betrokken externe partijen, om zo tot politieke oplossingen te komen.

Gepubliceerd op 11-03-2013