Basaal betekenis & definitie

Basaal is een bijvoeglijk naamwoord dat meerdere betekenissen heeft. Veel voorkomende synoniemen zijn: eenvoudig, simpel, fundamenteel, essentieel, elementair en cruciaal.

Hieronder volgen enkele zinnen waarin het woord basaal voorkomt. Daarachter staat tussen haakjes de betekenis van het woord.

* Dat behoort tot de basale kennis van iedere wetenschapper. (fundamenteel, elementair)
* Op de basisschool moeten de leerlingen basale taaloefeningen maken. (eenvoudig)

In feite komen de meeste betekenissen op hetzelfde neer. In de tweede zin wordt dan wel eenvoudig als synoniem gegeven, een basale taaloefening kan ook als fundamenteel of elementair worden gezien: het vormt immers de basis (fundament) voor het verder vergroten van, in dit geval, de taalkennis.

Gepubliceerd op 08-04-2015