Fundamenteel betekenis & definitie

Iets is fundamenteel wanneer het van het grootste belang is. Daarnaast heeft het te maken met de basis van datgene waarover wordt gesproken.

Fundamenteel wordt ook wel elementair, wezenlijk of essentieel genoemd. De fundamentele wetenschap gaat over de grondbeginselen, het wordt dan ook wel de 'zuivere wetenschap' genoemd. Vooral aan universiteiten wordt veel fundamenteel onderzoek gedaan. Het onderzoek richt zich in dat geval niet op de toepassingen van het onderzochte, maar is voornamelijk gericht op het verwerven van nieuwe kennis. Hier tegenover staat het toegepast onderzoek, dat zich juist wel richt op het vinden van antwoorden en oplossingen. Wanneer een bedrijfsplan fundamenteel wordt herzien, wordt het dus herzien vanaf de basis of vanaf de grondbeginselen. En wanneer men spreekt van een fundamentele behoefte, bedoelt men dat het een noodzakelijke behoefte is, zoals eten of slapen.

Laatst bijgewerkt 08-04-2015