Basisschool betekenis & definitie

Een basisschool is een school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het basisonderwijs in Nederland is opgedeeld in acht schooljaren.

De basisschool is ontstaan in 1985. Minister Deetman van onderwijs voerde de wet op het basisonderwijs in. Hierdoor fuseerden alle kleuter- en lagere scholen tot basisscholen. Met deze wet werd ook de leerplichtige leeftijd verlaagd van 6 naar 5 jaar.
Een basisschool is verdeeld in acht groepen, groep 1 tot en met 8. In groep 1 en 2 leren de kinderen vooral om met andere kinderen om te gaan. Vanaf groep 3 is het basisonderwijs gericht op leren rekenen en schrijven. Dit wordt in de loop der jaren steeds verder uitgebreid met extra vakken als topografie, biologie, geschiedenis, Engels en aardrijkskunde. In groep 8 wordt bepaald welk niveau de kinderen op de middelbare school gaan volgen. Op bijna alle scholen wordt het niveau bepaald aan de hand van de Cito-toets en de kennis van de leraar.

Gepubliceerd op 10-04-2011