Adellijk betekenis & definitie

Adellijk betekent van adel ofwel tot de adel behorend. Oorspronkelijk berustte het adellijke op prestatie of beroep, maar vrijwel overal werd het erfelijk.

In de Middeleeuwen speelde de adel in Europa een belangrijke rol in het leenstelsel en de ridderorden. De opkomst van het burgerdom, het invoeren van huurlegers en de uitvinding van het buskruit hebben hier zijn macht ernstig ondermijnd en tenslotte de adel tot een zuivere erepositie gereduceerd. In Nederland wordt het adeldom door de koning verleend, hetzij door erkenning hetgeen het geval is indien men tot een overoud adellijk geslacht behoort, door inlijving (indien men in den vreemde reeds van adel is of was), dan wel door verheffing. In sommige landen zijn adellijke titels verboden. In Engeland worden regelmatig belangrijke figuren uit het dagelijks leven door de koning in de adel verheven. Ook de pauselijke stoel verleent adellijke titels.