Adelaar betekenis & definitie

Een adelaar wordt de koning der vogels genoemd. Zijn voorstelling wordt ook gebruikt in een veldteken of wapen.

In de Oudheid schreven dierenboeken hem het vermogen toe zonder te knipperen in de zon te kunnen kijken. Ook bezat de adelaar het vermogen voor mensen ontoegankelijke hemelstreken te doorkruisen. In het oude China was de adelaar een symbool van kracht en sterkte. Een adelaar die op een rots zit was het zinnebeeld van de strijder van man tegen man. De roofvogel zittend op een den, betekent een lang leven in ongebroken kracht. In de Europese heraldiek is de adelaar samen met de leeuw het meest voorkomende wapendier. De heroïsche eigenschappen die hem werden toegeschreven leidden ertoe dat veel heersers hem als wapendier voerden, zoals de markgraven van Brandenburg, de hertogen van Beieren, Oostenrijk en Silezië en de koningen van Polen. Zijn hoge vlucht werd opgevat als gelijkenis met de hemelvaart van Christus.