Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 30-03-2015

Adequaat

betekenis & definitie

Het woord adequaat kent meerdere betekenissen, maar de meest gebruikte synoniemen zijn 'passend' of 'op de juiste manier'. Ook woorden als 'voldoende' of 'correct' geven de betekenis van het woord weer.

Adequaat wordt meestal gebruikt om de handeling van een persoon te beoordelen. Het woord heeft daarbij altijd een positieve lading. Er zijn weinig verschillende zinnen te bedenken die het woord op een andere manier kunnen omschrijven. Een allesomvattende zin is de volgende:

* Die persoon reageerde heel adequaat. (Op de juiste manier)

In bovenstaande zin kunnen echter ook de eerder genoemde synoniemen tussen haakjes worden gezet. Een leraar die een ruzie tussen twee leerlingen weet te voorkomen, heeft bijvoorbeeld adequaat gereageerd. De leraar is niet alleen op de juiste manier te werk gegaan, ook was zijn handeling passend te noemen, gelet op de aard van de situatie. Had de leraar staan toekijken, of bleek de ruzie te escaleren, dan is van adequaat handelen geen sprake: de bedoelingen waren wellicht goed, maar er is niet of onjuist gehandeld.