A pari betekenis & definitie

A pari is een begrip dat voornamelijk wordt gebruikt binnen de aandelen, obligatie en optiehandel. Als een aandeel ‘a pari’ is betekent dit dat de waarde hiervan 100% gelijk is aan de nominale waarde.

Een aandeel dat ‘a pari’ is heeft een eerlijke waarde van een bepaalde optie of een aandeel, waardoor het niet onverstandig is om hierin te investeren.

Een aandeel kan naast ‘a pari’ ook ‘boven a pari’ of ‘beneden a pari’ zijn. Indien een aandeel ‘boven a pari’ is, is er sprake van een overwaardering. Het is dus mogelijk dat de waarde hiervan nog kan dalen, hetgeen het minder interessant maakt om aandelen aan te schaffen. Voor bedrijven is het echter interessant om aandelen ‘boven a pari’ uit te geven aangezien dit leidt een grotere inname van kapitaal.

Aandelen die ‘beneden a pari’ worden beneden de nominale waarde vrijgegeven. Dit is slechts alléén toegestaan als de onderneming de aandelen overdraagt aan de bank. Vaak gebeurt dit enkel en alleen als de onderneming de aandelen niet a pari of boven pari kan plaatsen en toch dringend op zoek is naar nieuw kapitaal.

Laatst bijgewerkt 17-12-2015