Gepubliceerd op 21-06-2017

Gedeisd

betekenis & definitie

zich - houden

zich koest, kalm houden. Deis jeis ‘hou je stil’. Vooral gezegd wanneer er iemand (bijv. de politie) in de buurt komt. Afgeleid van Bargoens deizen‘zijn mond houden’. Volgens Van Dale(1992) (dat hierin De Vries en De Tollenaere volgt) gaat het hier om hetzelfde woord als deinzen‘achteruitwijken’. De zou dan van latere datum zijn. Volgens Beem stamt het woord van Portugese joden: deixe por as creaturas, poros peque- nos‘stil voor de kinderen’. De auteur citeert hierbij Voorzanger en Polak. De uitdr. is tegenw. zo algemeen aanvaard dat men haar nog moeilijk van het label ‘Bargoens’ kan voorzien. Een verkapte vorm (en nog steeds Bargoens) is de waarschuwingje moet de groeten hebben van Deisje.

Ik hou me gedeisd... (Yvonne Keuls: Jan Rap en z’n maat, 1977)

Hou je gedeisd en sjakies ketel. (J.M.A. Biesheuvel: Zeeverhalen, 1985)

< >