Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Verevening pensioenrechten bij scheiding

betekenis & definitie

Bij verevening van de pensioenrechten bij scheiding wordt het tijdens het huwelijke opgebouwde pensioen verdeeld onder de twee ex-partners. Volgens de wet Pensioenverevening bij scheiding hebben beide partners recht op de helft van de pensioenrechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. Deze wet geldt ook bij geregistreerde partnerschappen.

De pensioenrechten worden pas uitgekeerd wanneer de ex-partner zelf zijn of haar pensioenuitkering gaat ontvangen. De pensioenuitvoerder is verplicht om het pensioendeel van de ex-partner rechtstreeks aan de gerechtigde uit te keren als de scheiding binnen twee jaar bij het pensioenfonds is aangemeld. Op deze manier zijn beide ex-partners niet meer afhankelijk van elkaar.

Het is toegestaan om van de wettelijke pensioenverevening af te wijken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat beide ex-partners tot een overeenkomst komen om af te zien van verevening. Dit komt vaak voor op het moment dat beiden tijdens het huwelijk ongeveer evenveel pensioen opgebouwd hebben.

Het is ook nog mogelijk om voor conversie te kiezen. Het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van een eventueel bijzonder nabestaandenpensioen worden dan omgezet in een vast recht op ouderdomspensioen. De gerechtigde kan dan het ouderdomspensioen op de eigen pensioendatum in laten gaan. Hierdoor zijn beide ex-partners onafhankelijk van elkaar. Bij conversie moet er altijd toestemming van beide ex-partners zijn.