Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 14-10-2016

2016-10-14

Pensioenverevening

betekenis & definitie

Pensioenverevening is de verdeling van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen in geval van scheiding. Volgens de wet Pensioenverevening bij scheiding hebben beide partners recht op de helft van de pensioenrechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd.

Pensioenrechten die door beide partners zijn opgebouwd, worden pas uitgekeerd op het moment dat beide partner pensioengerechtigd zijn. Een ex-partner heeft dus pas recht op pensioenverevening indien deze zelf ook pensioenuitkering ontvangt. Indien een van de partners de scheiding binnen twee jaar na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bij de pensioenuitvoerder meldt, is deze verplicht om het pensioendeel van de ex-partner rechtstreeks naar deze persoon uit te keren. Pensioenverevening zorgt er op deze manier voor dat beide ex-partners op geen enkele manier meer van elkaar afhankelijk zijn wat betreft het pensioen.

Het deel van het pensioen dat onder de regeling van pensioenverevening valt, wordt tot het eind van iemands leven aan de ex-partner uitgekeerd. Wanneer men overlijdt stopt deze uitkering, maar in sommige gevallen heeft de ex-partner dan alsnog recht op bijzonder nabestaanden pensioenuitkering.


Het is mogelijk om van de wettelijke pensioenverevening af te wijken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat beide ex-partners tot een overeenkomst komen om af te zien van verevening. Dit komt vaak voor als beiden tijdens het huwelijk ongeveer evenveel pensioen opgebouwd hebben.

Indien beide partner geen gebruik willen maken van pensioenverevening, kan men kiezen voor conversie. Hierbij wordt een ex-partners aandeel in een ouderdomspensioen en het eventuele bijzonder nabestaandenpensioen omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Het verschil tussen pensioenverevening en conversie is dat bij pensioenverevening het ouderdomspensioen dat ten tijde van het huwelijk is opgebouwd wordt verdeeld. Bij conversie wordt het ouderdomspensioen volledig omgezet.