Pensioenbegrippen

redactie Ensie(2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Pensioengrondslag

betekenis & definitie

De pensioengrondslag is het bedrag waarover pensioen wordt opgebouwd. De pensioengrondslag kan worden berekend door van het pensioengevend salaris de franchise voor de AOW-vergoeding af te trekken. Door de pensioengrondslag te vermeerderen met een bepaald percentage kan de jaarlijkse pensioenopbouw berekend worden voor salaris/diensttijdregelingen.

Jaarlijks wordt de pensioengrondslag gebruikt om de pensioenaangroei te berekenen. De pensioenaangroei laat zien hoeveel pensioen er in een jaar is opgebouwd door een deelnemer. De pensioengrondslag wordt alleen gebruikt bij salaris/diensttijdregelingen, zoals de middelloonregeling en de eindloonregeling. Bij deze pensioenregelingen is namelijk het salaris bepalend voor de opbouw van het pensioenkapitaal. Bij een beschikbare premieregeling stort de werkgever een vaste premie in het pensioenfonds. Deze premie is niet perse inkomensafhankelijk, waardoor de pensioengrondslag hierbij geen rol speelt.

Bij salaris/diensttijdregelingen wordt de pensioengrondslag vermeerdert met het opbouwpercentage. Het opbouwpercentage geeft aan hoeveel procent er jaarlijks aan pensioen wordt opgebouwd. Door dit percentage te vermenigvuldigen met de pensioengrondslag kan berekend worden hoeveel er jaarlijks concreet aan pensioen wordt opgebouwd.

Om de pensioengrondslag te berekenen is het van belang te weten wat het pensioengevend salaris is. Dit is het jaarlijkse bruto inkomen, aangevuld met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en eventuele overuren en andere vergoeding die onder het bruto inkomen vallen. Van dit totaalbedrag moet de franchise van de AOW-vergoeding. Dit is een vrijstelling van het pensioengevend salaris waarover geen pensioen mag worden opgebouwd, omdat dit al gebruikt wordt voor de opbouw van AOW. De hoogte van de AOW-franchise kan bij de Sociale Verzekeringsbank gevonden worden.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.