Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Eindloonregeling

betekenis & definitie

Een eindloonregeling is een pensioenregeling die ook wel de final payregeling wordt genoemd. Bij de eindloonregeling hangt het uiteindelijke pensioen af van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest in combinatie met het salarisverloop in deze periode.

Bij de eindloonregeling zal het uiteindelijke pensioeninkomen afhangen van het laatstverdiende loon. Dit betekent dat de werkgever bij salarisverhogingen, de daardoor ontstane pensioentekorten, aan moet vullen. Aangezien dit nadelig is voor de werkgever komt de eindloonregeling in Nederland steeds minder voor.

Deze pensioenregeling zorgt ervoor dat de werkgever de pensioenopbouw van de werknemer garandeert. Bij de opbouw van het pensioen wordt rekening gehouden met beleggingsrendementen op ingelegde premies. Wanneer de rendementen tegenvallen is de werkgever verplicht om de ontstane tekorten aan te vullen. Voor werknemers wordt de eindloonregeling als een uitstekende pensioenregeling gezien. Het is een zeer sterke secundaire arbeidsvoorwaarde.

De eindloonregeling kent, naast dat de werkgever eventuele tekorten uit het verleden aan moet vullen, nog een aantal voordelen. Wanneer eventuele beleggingsopbrengsten tegenvallen is de werkgever ook verplicht dit aan te vullen. Er is bij deze regeling dus sprake van een gegarandeerd pensioen. Het pensioen is ook minder gevoelig voor inflatie aangezien de lonen over het algemeen al meestijgen met de inflatie.

Naast de eindloonregeling is de middelloonregeling een bekende pensioenregeling. Bij deze regeling wordt het pensioen niet gebaseerd op het laatstverdiende loon, maar op het gemiddeld verdiende loon tijdens de gehele loopbaan. Een gematigde eindloonregeling is een soort combinatie van beide regelingen. Bij deze regeling wordt tot een bepaalde leeftijd uitgegaan van het laatstverdiende loon, bijvoorbeeld 55 jaar, en vervolgens van het gemiddeld verdiende loon.