Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Franchise

betekenis & definitie

Franchise is het gedeelte van het salaris waarover men geen pensioenpremie betaalt. De hoogte van de franchise hangt samen met de hoogte van het AOW bedrag dat men krijgt uitgekeerd. Franchise wordt in de praktijk dan ook veelal AOW-franchise genoemd.

Het bedrag dat men als uitkering ontvangt wanneer men op oudere leeftijd is gestopt met werken, is uit verschillende delen opgebouwd. Een deel bestaat uit AOW, dit is de landelijke vastgestelde uitkering die iedere Nederlander boven een bepaalde leeftijd ontvangt. Daarnaast ontvangt men pensioen, dit is een bedrag dat men als werkend persoon door de jaren heen heeft opgebouwd. Hiervoor draagt men iedere maand een gedeelte van het salaris af. Het gedeelte van het salaris wat niet wordt gebruikt als pensioenpremie, wordt de franchise of AOW-franchise genoemd.

De franchise is gebaseerd op het idee dat mensen pas pensioen ontvangen wanneer ze ook een AOW uitkering krijgen. Omdat AOW een uitkering vanuit de overheid wordt verstrekt, moet men hier bij de pensioenpremie rekening mee houden. De franchise is hiermee een drempelbedrag, men behoeft over de franchise geen pensioenpremie te betalen, men ontvangt immers al een AOW uitkering.

In Nederland streeft men naar een pensioen ter hoogte van 70 procent van het salaris. Dit is inclusief een AOW uitkering. Hierbij wordt er rekening gehouden dat de AOW uitkering 70 procent van de franchise is. Er wordt dus naar gestreefd dat het totale pensioen, de AOW uitkering en het opgebouwde pensioen, gelijk staat aan 70 procent van het salaris en de franchise. In andere woorden, de AOW is 70 procent van het gedeelte van het salaris waar men geen premie over betaald.