Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Pensioenaangroei

betekenis & definitie

De pensioenaangroei geeft de opbouw van het pensioenkapitaal in een bepaald jaar. Op het uniform pensioenoverzicht wordt de pensioenaangroei aangegeven met factor A. De omvang van de pensioenaangroei is nodig om de beschikbare jaarruimte te berekenen. Jaarruimte is de hoogte van de premie voor een lijfrenteverzekering die fiscaal aftrekbaar is.

Jaarruimte is het bedrag dat iemand in een jaar maximaal aan pensioen op mag bouwen. Wanneer een werknemer met de werkgever een pensioenregeling heeft afgesloten, moet hij of zij het opgebouwde pensioen in een jaar aftrekken van de jaarruimte. Op deze manier kan zijn of haar persoonlijke jaarruimte berekend worden.

Iedere deelnemer van een pensioenregeling ontvangt ieder jaar van het pensioenfonds een universeel pensioenoverzicht. In dit overzicht geeft het pensioenfonds met het begrip factor A aan wat de omvang van de pensioenaangroei is. De pensioenaangroei kan op twee manieren berekend zijn, afhankelijk van het soort pensioenregeling.

Pensioenfondsen maken bij de berekening van de pensioenaangroei namelijk onderscheid tussen salaris/diensttijdregelingen en beschikbare premieregelingen. Salaris/diensttijdregelingen zijn middelloon en eindloonregelingen, waarbij de pensioenuitkeringen afhankelijk is van het gemiddelde of laatste verdiende salaris. Bij beschikbare regelingen hangt de pensioenuitkering af van het rendement op de beleggingen van het pensioenkapitaal.

De pensioenopbouw bij een salaris/diensttijduitkering wordt berekend door de pensioengrondslag te vermenigvuldigen met het opbouwpercentage. Men berekent de pensioengrondslag door van het pensioengevend salaris de franchise af te trekken. Bij beschikbare premieregelingen wordt de pensioenopbouw berekent door de premie te vermenigvuldigen met een factor voor de leeftijd van de deelnemer. Deze factor is te vinden bij de Sociale Verzekeringsbank.