Pensioenbegrippen

redactie Ensie(2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Pensioengevend salaris

betekenis & definitie

Het pensioengevend salaris van een deelnemer aan een pensioenfonds is zijn of haar totale bruto jaarsalaris, aangevuld met vakantietoeslagen, eindejaarsuitkeringen en overige toeslagen. De werkgever bepaalt welke toeslagen meegenomen mogen worden. Het pensioengevend salaris bepaalt niet de hoogte van de pensioenopbouw, dat doet de pensioengrondslag.

Wanneer men met pensioen gaat ontvangt men een AOW-uitkering. Daarnaast is het mogelijk om een aanvullend pensioen te ontvangen. Hiervoor moet men deelnemen aan een pensioenregeling. Het totale bruto inkomen bepaalt hoeveel uitkering (AOW + pensioenen) men bij het pensioen kan ontvangen. Dit is het pensioengevend salaris.

Bij de berekeningen van de pensioenuitkering houden pensioenfondsen rekening met de uitkering van de AOW. Dat doen ze door middel van een franchise. Dit is een bedrag dat in minder moet worden gebracht op het pensioengevend salaris. De franchise is dus een deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit passen pensioenfondsen toe, omdat de AOW en het aanvullend pensioen genoeg zouden moeten zijn om van rond te komen. Als ook over de franchise pensioenopbouw plaats zou vinden, zou het opgebouwde pensioen een stuk hoger zijn dan nodig is.

Het salaris dat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag, dit wordt gebruikt om de pensioenuitkeringen mee te berekenen. Het pensioengevend salaris zegt in essentie dus niets over de hoogte van de pensioenuitkering. Het is namelijk alleen een tussenstap waarmee de pensioengrondslag berekend kan worden.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!