Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Middelloonregeling

betekenis & definitie

Een middelloonregeling is een pensioenregeling. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris. Ook de diensttijd, de tijd dat de werknemer in dienst is, wordt meegerekend. Het pensioen dat jaarlijks wordt opgebouwd is afhankelijk van het in dat jaar verdiende salaris.

Het opgebouwde pensioen verandert niet wanneer er het opvolgende jaar meer of minder verdient wordt. Het uiteindelijke pensioen is een optelsom van alle voorgaand opgebouwde jaren. Daarmee is het uiteindelijke pensioen een goede afspiegeling van het gemiddeld verdiende salaris.

In Nederland mag er per dienstjaar maximaal 2.25% van het verdiende salaris aan het pensioen worden opgebouwd. De opbouw hiervan kan op minimaal 21-jarige leeftijd van start gaan. Vanaf het moment dat een werknemer met pensioen gaat wordt er bij de middelloonregeling gemiddeld 70% van het opgebouwde pensioen uitgekeerd.

Het voordeel van de middelloonregeling is dat wanneer er gekozen wordt om op latere leeftijd minder te werken, het reeds opgebouwde pensioen niet veranderd. Er is ook een nadeel. Mocht er op latere leeftijd aanzienlijk meer verdiend worden, dan neemt het reeds opgebouwde pensioen niet toe.

Naast de middelloonregeling is de eindloonregeling een bekende pensioenregeling. Bij de eindloonregeling wordt het pensioen niet gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, maar op het laatstverdiende loon. Het voordeel van deze regeling is dat de werkgever eventuele tekorten uit het verleden compenseert wanneer het salaris stijgt. Het nadeel is dat wanneer er aan het eind van een loopbaan minder verdiend wordt, er ook minder pensioen ontvangen zal worden.