Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Lijfrente

betekenis & definitie

Lijfrente is een vast bedrag dat periodiek aan een verzekerde wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt betaald uit een lijfrenteverzekering, waarmee de verzekerde gespaard heeft voor de uitkeringen van de lijfrente. Lijfrente wordt vaak gebruikt om een pensioentekort aan te vullen. Lijfrente kan over een vaste periode of levenslang uitgekeerd worden.

Om aanspraak te kunnen maken op lijfrente moet er eerst een bedrag gespaard zijn. Dit gebeurt door middel van een lijfrenteverzekering. Na het afsluiten van de verzekering betaalt de verzekerde periodiek een vast bedrag waarmee een tegoed wordt opgebouwd. Tevens is het mogelijk om extra een bedrag bij te storten. Dit wordt een koopsompolis genoemd. Wanneer de lijfrenteverzekering is afgelopen kan de verzekerde met het opgebouwde tegoed een uitkering van de lijfrente kopen. Dit kan bij dezelfde verzekeraar waar het tegoed is opgebouwd, maar dit is niet noodzakelijk.

De periodieke inleg van de lijfrenteverzekering is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De overheid wil namelijk het gebruik van de lijfrenteverzekering stimuleren voor mensen die een fiscaal pensioengat hebben. Dit houdt in dat ze minder pensioen hebben ontvangen dan waar ze recht op hebben. Dit wordt ook wel jaarruimte genoemd. Als de verzekerde een bijdrage doet aan de lijfrenteverzekering die even hoog is als de jaarruimte is dit bedrag fiscaal aftrekbaar. Dit heet lijfrentepremieaftrek. De jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar mogen op dezelfde manier gebruikt worden. Deze jaarruimtes vormen samen de reserveringsruimte.

Niet alleen de inleg van de lijfrente kan fiscale voordelen bieden. Ook bij de uitkering van de lijfrente kan er belastingvoordeel optreden, als de verzekerde de AOW-leeftijd bereikt heeft. Er moet namelijk inkomstenbelasting betaald worden over de lijfrente. Echter, wanneer de verzekerde de AOW-leeftijd bereikt heeft wordt er over de lijfrente minder inkomstenbelasting geheven.