Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Pensioengat

betekenis & definitie

Wanneer iemand minder pensioen krijgt dan nodig is om de gewenste levensstijl te kunnen voortzetten, is er sprake van een pensioengat. Of er sprake is van een pensioengat kan worden vastgesteld door middel van een grondige analyse van de financiële situatie waar iemand zich in bevindt.

Er wordt vaak gezegd dat een goed pensioen minimaal 70% van het laatstverdiende salaris is. Deze norm is relatief aangezien iemand die minder dan 70% van het laatstverdiende loon ontvangt wellicht prima kan leven. Het kan ook zo zijn dat iemand meer dan 70% van het laatstverdiende loon ontvangt maar toch zijn of haar gewenste levensstijl niet kan voortzetten. Of er sprake is van een pensioengat is dus per persoon en situatie verschillend.

Op het moment dat een pensioengat wordt vastgesteld, mag de premie voor lijfrente worden afgetrokken bij de aangifte van inkomstenbelasting. De jaarruimte bepaalt in dit geval of er daadwerkelijk sprake is van een pensioengat. De uitkomst die voortkomt uit de jaarruimte zegt uiteindelijk niks over het pensioengat. Het geeft alleen inzicht in de fiscale mogelijkheden om lijfrentepremies af te trekken.

Wanneer de werkgever minder pensioen opbouwt dan fiscaal is toegestaan spreken we over een fiscaal pensioengat. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de huidige pensioenopbouw, maar ook naar de pensioenopbouw bij vorige werkgevers, of onder voorwaarden, naar periodes dat iemand geen pensioenopbouw heeft gehad. Er zijn een aantal regels door de Belastingdienst ingesteld waarmee berekend kan worden of er sprake is van een pensioengat.