Kraamverlof betekenis & definitie

Kraamverlof is één van de acht (*) soorten verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg.

De partner heeft recht op twee (2!) dagen betaald verlof bij de geboorte van het kind, op te nemen binnen vier weken weken na de geboorte. Het aantal gebruikers wordt niet bijgehouden. Na die twee dagen kraamverlof kan drie dagen ouderschapsverlof worden opgenomen. Omdat ouderschapsverlof meestal onbetaald is, wordt er minder vaak minder gebruik van gemaakt.

* De acht verlofregelingen zijn:
- Ouderschapsverlof
- Pleegzorg- en adoptieverlof
- Zwangerschaps- en bevallingsverlof
- Kraamverlof
- Calamiteiten- en kortverzuimverlof
- Langdurend zorgverlof
- Kortdurend zorgverlof
- Meerlingenverlof (per 1 april 2016)

Laatst bijgewerkt 10-09-2016