Meerlingenverlof betekenis & definitie

Veel Europese landen kennen een speciale vorm van verlof (*) voor vrouwen die zwanger zijn van een meerling. Dankzij het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken en inwerkingtreding meerlingenverlof Wet arbeid en zorg, kent Nederland per 1 april 2016 ook een speciale regeling voor meerlingenverlof.

De meeste vrouwen die zwanger zijn van een meerling hebben niet genoeg aan hun reguliere verlof. Noodgedwongen melden zij zich daarom vaak ziek. Zowel bij moeder als kinderen is sprake van grotere gezondheidsrisico’s. Volgens richtlijnen van artsen en verloskundigen moeten meerlingzwangere vrouwen na 26 tot 30 weken volledig stoppen met werken. Om medische redenen kan er door middel van een ziekmelding een beroep worden gedaan op de Ziektewet, maar hiermee wordt een drempel opgeworpen voor het opnemen van verlof. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van moeder en kinderen. Beter is het om vrouwen die zwanger zijn van een meerling het recht te geven om vier weken langer verlof op te nemen.

Door de nieuwe regeling kan het zwangerschapsverlof al ingaan tussen 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum. De zwangere verzekerde bepaalt zelf de eerste dag van ingang van het verlof.

NB. Zelfstandigen en gelijkgestelden die een meerling verwachten worden met de Verzamelwet SZW 2016 onder de uitbreiding van het zwangerschapsverlof gebracht.

* Acht verlofregelingen:
- Ouderschapsverlof
- Pleegzorg- en adoptieverlof
- Zwangerschaps- en bevallingsverlof
- Kraamverlof
- Calamiteiten- en kortverzuimverlof
- Langdurend zorgverlof
- Kortdurend zorgverlof
- Meerlingenverlof (per 1 april 2016)

Laatst bijgewerkt 05-04-2016