Ouderschapsverlof betekenis & definitie

Ouderschapsverlof is één van de acht soorten verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg.

Werknemers met kinderen onder acht jaar hebben ieder recht op een half jaar (26 weken) ouderschapsverlof per kind. De werknemer kan verzoeken om elke gewenste wijze van opname van het ouderschapsverlof. De werkgever kan een verzoek alleen weigeren op grond van zwaarwegende (bedrijfs- of dienst-)belangen. Het verlof is niet wettelijk betaald, maar een aantal cao’s voorziet in gedeeltelijke loondoorbetaling.

- Aantal gebruikers in 2013: 100.000
- Vanaf 2015: de partner heeft een onvoorwaardelijk recht op opname

Vaderschapsverlof
De huidige regeling van het vaderschapsverlof is 3 dagen betaald en 2 dagen onbetaald. Het aantal vaders dat ouderschapsverlof opneemt is in het afgelopen decennium fors toegenomen. In 2001 nam nog slechts 10% van de vaders ouderschapsverlof op, in 2013 bedroeg dat percentage 23%. Uit onderzoek blijkt dat het goed is voor het kind en voor beide ouders als vaders ook betrokken zijn bij de eerste dagen van het kind: Het blijkt dat dan ook in de jaren daarna afspraken over de verdeling van arbeid en zorg in het gezin makkelijker worden en vaders meer zorgen.

Het kabinet is van mening dat een verdere uitbreiding van het verlof voor vaders (/partners) rond de geboorte wenselijk is. In 2016 zal het Kabinet een wetsvoorstel indienen om het kraamverlof voor de partners uit te breiden tot 5 dagen betaald verlof.

Bron: Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (SZW), 'Ruim drie kwart vaders neemt geen ouderschapsverlof op' (CBS, 19 juni 2015).

Gepubliceerd op 16-09-2015