Zetten betekenis & definitie

Zetten - dorp in de Geldersche gem. Valburg (Betuwe), 10 K.M. ten O. van Resteren, met 1700 inwoners. In 1015 wordt het reeds als kerkdorp vermeld. In 1849 en volgende jaren stichtte de predikant O. G. Heldring alhier de „Heldringgestichten”, n.l.: het asyl Steenbeek, voor gevallen vrouwen; Talitha-Kumi, opvoedingsgesticht voor verwaarloosde meisjes; Bethel, om oudere meisjes voor den val te bewaren, en een Magdalena-huis voor gevallen vrouwen, die niet tot de diepst gezonkenen behooren.

In 1864 stichtte hij er een Christ. normaalschool en een Christ. gymnasium (thans Christ. lyceum te Arnhem). Ook heeft hij er een kerkje op een vluchtheuvel gebouwd. Het dorp heeft een station aan de spoorlijn Resteren—Arnhem; fruithandel, jamfabrieken.