W betekenis & definitie

W - de 23ste letter van ons alphabet, is eerst in ’t begin der Middeleeuwen ontstaan uit de dubbelgeschreven u (oe) of v, zooals de Engelscbe benaming double-u nog bewijst. Zij komt alleen voor in Germaansche en Slavische talen en is in sommige, zooals in ’t Engelsch, halfklinker. — Afkortingen: W op Fransche munten: te Rijsel geslagen ; W in de heraldiek : wit of zilver; W in de chemie : wolframium; W in de aardrijkskunde: Westen; W in de electrotechniek: Watt; W. E. T. = West-Europeesche tijd; W.-l. = West-Indië; W. L. = Wester Lengte; W. S. = Writer of the Signet; W. Va. = West-Virginia.