Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Trekken

betekenis & definitie

Trekken - 1) groeven in den zielwand van een vuurwapen, die het beloop van een schroeflijn hebben; het metaal, dat tusschen de tr. is blijven staan, vormt de velden. De tr. dienen om aan het langwerpig projectiel een omwentelende beweging om de lengteas te geven. Het projectiel is daartoe voorzien van een koperen geleiband, waarvan het metaal in de tr. dringt, zoodat er nokken op worden gevormd.

De tr. hebben bij de meeste achterlaadvuurmonden een naar de monding toe aangroeiende trekhelling, zoodat het insnijden van de nokken eenigszins geleidelijk gaat ter voorkoming van het afscheuren van den geleiband: progressieve tr. De omwentelende beweging is voor het langwerpige projectiel noodzakelijk om gedurende zijn vlucht met zijn lengteas in de strekking van de baan te blijven en zoodoende den luchttegenstand zoo goed mogelijk te overwinnen. De tegenwoordige achterlaadvuurmonden hebben talrijke, tamelijk ondiepe tr., b.v. een kanon van 10,5 c.M. heeft 32 tr., diep 1 m.M., breed 6,11 m.M.

2) zie FORCEEREN en VERVROEGEN.