Wat is de betekenis van Projectiel?

2018
2022-08-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

projectiel

projectiel - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-jec-tiel 1. voorwerp dat wordt afgeschoten of gegooid ♢ de politieman werd geraakt door een projectiel Zelfstandig naamwoord: pro-jec-tiel het projectiel ...

Lees verder
1997
2022-08-16
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

projectiel

zie zweer.

1994
2022-08-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Projectiel

[Fr. projectile (lett.: het vooruitgeworpene)] weggeslingerd of weggeschoten voorwerp.

1993
2022-08-16
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Projectiel

(projektiel) weggeslingerd of weggeschoten voorwerp

1973
2022-08-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

projectiel

o. (-en), elk voorwerp dat door schieten, werpen of op een andere wijze in een baan gebracht wordt om een doel aan het einde van deze baan te treffen.

1955
2022-08-16
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Projectiel

o., elk lichaam, dat met kracht wordt uitgeworpen, bijv. kogel uit kanon

1952
2022-08-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Projectiel

s.n., projektyl (it).

1950
2022-08-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Projectiel

(<Fr.>, o. (-en), elk lichaam dat door enig werktuig wordt voortgeworpen, inz. uit een vuurwapen, kogel.

1949
2022-08-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Projectiel

in het algemeen een voorwerp, dat dient, om te worden weggeslingerd; voor militaire doeleinden : kogels, granaten van verschillende samenstelling en vorm, die met behulp van vuurwapenen (geweren, kanonnen) worden afgeschoten.

1948
2022-08-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

projectiel

o. weggeworpen voorwerp, bom, kogel, enz.

1937
2022-08-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

projectiel

o. projectielen (Fr. projectile: weggeworpen lichaam, inz. wat door een vuurmond geworpen wordt), (j = j).

1933
2022-08-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Projectiel

i/h algemeen: weggeworpen (weggeslingerd) lichaam; i/h bijzonder een d/e vuurwapen weggeschoten kogel.

1933
2022-08-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Projectiel

(krijgsk.), voorwerp, dat door mechanische of scheikundige krachten wordt voortgeworpen. Bij de blijden, katapulten enz. geschiedde dit door mechanische krachten, bij moderne vuurwapenen spelen scheikundige krachten een rol. Tot de invoering van het getrokken geschut (1858) waren de p. bolvormig, daarna cylindro-ogivaal; tijdens den Wereldoorlog zi...

Lees verder
1928
2022-08-16
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Projectiel

is in algemenen zin een voorwerp, dat door enig werktuig of door menselijke kracht wordt weggeslingerd: b.v. een pijl, een werp-lans, een steen, een boemerang, een kogel, enz. In engeren zin verstaat men onder projectiel een kogel, die door de explosie van een lading ontplofbare stoffen uit een vuurwapen geschoten wordt. De moderne projectielen, w...

Lees verder
1916
2022-08-16
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Projectiel

Voorwerp waarmede geworpen wordt, kogels, granaten, shrapnels, enz.

1908
2022-08-16
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Projectiel

werptuig.

1898
2022-08-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Projectiel

Projectiel - o. (-en), elk lichaam dat door eenig werktuig, van welken aard ook, wordt voortgeworpen; — inz. uit een vuurmond; (ook) alles waarmede men werpt.

Lees verder
1864
2022-08-16
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

projectiel

projectiel - o. (projectielen), werptuig (als kogels enz.); (ook) alles waarmede men werpt