Wat is de betekenis van Trekken?

2024-02-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

trekken

1) (1980+) (inf.) (oorspr. jeugdtaal te Haarlem) in de uitdrukking 'het niet meer trekken': niet langer volhouden; afhaken, bijv. bij vermoeidheid. • De Haarlemse groep is rond de twintig. De kern studeert economie in Amsterdam. Hun uitdrukkingen sloegen al in de introductieweek aan: in het begin was er niemand die "ik trek het niet" gebruikte...

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

trekken

trekken - Werkwoord 1. (ov) voor het zwaartepunt van een voorwerp een kracht uitoefenen in een richting die ervan wegvoert Hij trok zijn gevallen fiets uit de modder. 2. (ov) een lijn aanbrengen Door twee punten kan een rechte lijn getrokken worden....

2024-02-21
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

trekken

Trekken zijn lange metalen staven die aan staaldraden boven theaterpodiums hangen. Hiermee worden decors en toneelattributen opgehesen en neergelaten. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

trekken

trekken - onregelmatig werkwoord uitspraak: trek-ken 1. met kracht naar je toehalen ♢ als je aan het touw trekt, gaat de deur open 1. de aandacht trekken [zorgen dat ze je zien] ...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

trekken

Van de troef: de troeven bij de tegenpartij weghalen door het voorspelen van de troefkleur. In enge zin gebeurt het ‘trekken’ van troef door het voorspelen van hoge troefkaarten.

2024-02-21
Jargon & Slang van Wielrenners

Marc De Coster (2017)

Trekken

Trekken - 'er goed aan trekken': een stevig tempo aanhouden. Fr. tirer sur le guidon.

2024-02-21
Atletiek- en turnwoordenboek

Jan Luitzen (2008)

trekken

(ov ww) KR - wedstrijdoefening gewichtheffen (samen met stoten), waarbij de halter vanaf het plankier in één vloeiende beweging met uitgestrekte armen boven het hoofd wordt gebracht. • Na de explosieve beweging van het trekken moet de gewichtheffer een rechtopstaande houding aannemen met de voeten parallel en de armen gestrekt. Gedurende de eerste...

2024-02-21
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

trekken

Masturberen. Verkorting van (zich) aftrekken. Voornamelijk in het spraakgebruik van jongeren. Een ‘trekplek’ is dan een plaats waar men ongestoord kan masturberen, bijvoorbeeld een toilet. In het prostitutiejargon is een ‘trekklantje’ iemand die door masturbatie aan z’n trekken komt. Een synoniem van trekken is rukken*. Zie ook opmerkingen onder on...

2024-02-21
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

trekken

(trok, getrokken) - iemand trekken, fotograferen. - een foto trekken, een foto maken, fotograferen. Ik had nog nooit een camera van dichtbij gezien. Ik kon zelfs geen foto trekken. - GvA, 08-09-2001. - op iemand trekken, op iemand lijken. De dochter van Rolling Stone Ron Wood trekt op haar vader en daarmee is alles gezegd, m...

2024-02-21
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Trekken

aan zijn - komen eufemisme voor ‘seksueel bevredigd worden’. Vgl. aan zijn gerief komen. Zie ook van Drees trekken.

2024-02-21
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

trekken

trekken - Zie migratie.

2024-02-21
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

trekken

1. Het lang of kort trekken, het lang of kort maken; ook: het volhouden; het niet lang meer trekken, niet lang meer leven. Hij raadde mij devoot aan het met de Zondagse mis en het sermoon «niet te lang te trekken», CLAES 1950, 51. Waarschijnlijk heeft hij ook de kunst geleerd om scheiden kort te trekken, JONCKHEERE 1957,...

2024-02-21
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

trekken

trekken - vrijwel hetz. als ‘aftrekken’.

2024-02-21
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

trekken

(van planten),forceren, vroegtijdig tot groei of bloei brengen van gewassen door temperatuurverhoging (sering in november 10 uur in het water van 30°C dompelen), of verlaging (hyacintebol), of door ½% etherdamp in de lucht (lelietje-van-dalen), ➝ thermoperiodiciteit.

2024-02-21
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

trekken

(trok, heeft getrokken), (ook:) discussiëren, i.h.b. redetwisten. We hebben afgesproken om niet meer met hem te trekken. Zodra hij weer met die vervelende dingen zou beginnen, zou hij een pakslaag ( ) van ons krijgen (Hijlaard 70). - Etym.: Mogelijk van ‘halen( ) en trekken’ (z.a.). -: zich trekken, zich uitrekken. - Syn. lui trek...

2024-02-21
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Trekken

1. (tuinb.) Het in bloei brengen in de kas van houtige gewassen, vaste planten of bol- en knolgewassen vóór de normale bloeitijd, hetgeen vaak geschiedt m.b.v. hoge temp., terwijl de planten vaak een speciale voorbehandeling hebben ondergaan (z. Forceren). 2. (bosb.) Onder t. van hout verstaat men het ontstaan van verschillende vervor...

2024-02-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Trekken

v., trekke, triek, trutsen; (-de van zijn plaats bewegen), lûke, loek, lutsen; (reizen), tsjen, teach, tein; ergens heen, (op)tiigje; (van de lucht), sige, lûke; met het been —, lompe; met het been -d, lûklam.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Trekken

(trok, heeft en is getrokken), 1. (onoverg.) kracht uitoefenen op iets dat men gevat houdt in de richting naar zich toe, althans in de richting waarin het deel dat men gevat houdt zich moet bewegen of zich beweegt: trek eens een beetje aan het tafelkleed; trekken, Pier! aan zijn baard, aan een lijn, een touw trekken; — (spr.) ...

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

trekken

trok, heeft (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), is (4, 7), getrokken; 1. voortbewegen, voorttrekken; naar zich toe halen: de paarden trekken de wagen; zie bruine (2); naar boven trekken, halen; niet zo trekken! aan zijn pijp trekken; iem. de kleren van het lijf trekken, rukken, scheuren; zich de haren uit het hoofd trekken; iem. aan zijn haar tre...

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Trekken

of forceeren, het door middel van warmte tot ontwikkeling brengen van in winterrust verkeerende planten. De bedoeling is in het winterseizoen en in de lente producten ter markt te brengen, welke in een later seizoen thuis hooren. De kosten zijn steeds tamelijk hoog en slechts door een aanmerkelijk hoogeren prijs kan het t. loonend zijn. Het voordee...