Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 12-01-2019

Paranimf

betekenis & definitie

Paranimf, - van paranymphus (Gr.), oudtijds de persoon, die een jonggehuwd paar vergezelde, wanneer de man op den avond van den bruiloftsdag zijn vrouw van haar huis naar het zijne bracht, gewoonlijk een der naaste bloedverwanten; thans worden paranymphen de beide vrienden genoemd, die een promovendus bij zijn promotie vergezellen en terzijde staan.