Wat is de betekenis van Paranimf?

2020
2021-09-27
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

paranimf

(18e eeuw) (< Gr. para: naast + numphios: bruidegom) (stud.) begeleider van een doctorandus bij de promotie tot doctor. Eigenlijk: bruidsjonker. • Een paranimf met een bundel gouwenaars in de hand ronddraaiende: een pijp? (Klikspaan: Studentenleven. 1844) • De titel van zijn proefschrift luidt: „Nationale loonpolitiek, experimen...

Lees verder
2017
2021-09-27
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Paranimf

Paranimf - begeleider van doctorandus bij de promotie tot doctor. Eig. bruidsjonker. Van Gr. para = naast en numphios = bruidegom. Een paranimf met een bundel gouwenaars in de hand ronddraaiende: een pijp? - Klikspaan, Studentenleven (1844) ​

Lees verder
1994
2021-09-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Paranimf

[v. para-, en Gr. numphios = bruidegom] 1. bruidsjonker; 2. ceremoniemeester bij bruiloftsfeest; 3. persoon die een ander bij bep. plechtigheden terzijde staat, spec. een promovendus bij de verdediging van zijn proefschrift.

Lees verder
1993
2021-09-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Paranimf

begeleider bij promotie; bruidsjonker

1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

paranimf

[→Gr. paranimfos], m. (-en), 1. (vroeger) persoon die een jonggehuwd paar naar de woning vergezelde; 2. (mv.) thans in Nederland de beide personen die een promovendus bij zijn promotie vergezellen en terzijde staan.

1955
2021-09-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Paranimf

bruidsjonker; persoon die promovendus bij promotie bijstaat.

1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Paranimf

(Lat.-Gr.), m. (-en), 1. bruidsjonker. 2. persoon die iem. bij bepaalde plechtigheden ter zijde staat, inz. bij een doctorspromotie.

Lees verder
1949
2021-09-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Paranimf

(Gr.para, naast, numphè, bruid) (1),bruidsgeleider; (2) begeleider van doctorandus bij promotie.

Lees verder
1948
2021-09-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

paranimf

m. bruidsgeleider, bruidsjonker; speelgenoot; ceremoniemeester bij bruiloften; geleider van een doctorandus (bij een promotie).

1933
2021-09-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Paranimf

bruidsjonker, speciaal begeleider v/e student bij zijn promotie.

1919
2021-09-27
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Paranimf

benaming voor personen, die iemand bij eene plechtige handeling ter zijde staan, nu eigenlijk alleen nog voor de twee intieme vrienden van den promoveerenden student, die hem vergezellen en in alles behulpzaam zijn. Uit lat. paranymphus, en dat uit gr. paranymphos (van nymphè = bruid), voor de begeleiders des bruigoms, of begeleidsters der b...

Lees verder
1916
2021-09-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Paranimf

Paranimf, - van paranymphus (Gr.), oudtijds de persoon, die een jonggehuwd paar vergezelde, wanneer de man op den avond van den bruiloftsdag zijn vrouw van haar huis naar het zijne bracht, gewoonlijk een der naaste bloedverwanten; thans worden paranymphen de beide vrienden genoemd, die een promovendus bij zijn promotie vergezellen en terzijde staan...

Lees verder
1898
2021-09-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Paranimf

Paranimf m. (-en), bruidgeleider, -jonker; speelnoot; candidaatsgeleider (bij eene promotie).