Para betekenis & definitie

Para, - 1) een der kleine riv. van Suriname, ontspr. op het heuvelland van Miendrinitti en valt in de Suriname-riv., na vele kreken opgenomen te hebben. Een omstreeks het midden der 18de eeuw gegraven kanaal, de Para-doorsnede, verbindt de P. met de Suriname-riv., waardoor men de kronkelingen van de beneden-P. kan vermijden. De P. is een smalle, maar in haar midden- en benedenloop zeer diepe rivier, grootendeels door zand-savannen stroomende, die in den regentijd onder water staan; met haar inktzwart water en haar plantengroei is de P. een der schoonste Surin. rivieren.

Litt.: zie W.-I. Enc.

2) de kleinste Turksche kopermunt, 1/40 van de Turksche piaster.