Synoniemen van para

2019-12-06

para

elitemilitair, meestal in het Belgische leger

2019-12-06

Para

Para, eene provincie van Brazilië,omvatte oorspronkelijk geheel het noordelijk gedeelte van dit rijk aan beide zijden van de Amazonenrivier, met eene oppervlakte van 50-60000 geogr. mijl en in 2 comarca’s verdeeld, namelijk Para en Rio Negro. Sedert 1851 is laatstgenoemde, alstoen het noordwestelijk gedeelte der provincie vormend, er van gescheiden en onder den naam Amazonas tot zelfstandigheid gekomen, zoodat de tegenwoordige provincie Para op bijna 21000 geogr. mijl nagenoeg 260000 inwoners...

2019-12-06

Para

Para, - 1) een der kleine riv. van Suriname, ontspr. op het heuvelland van Miendrinitti en valt in de Suriname-riv., na vele kreken opgenomen te hebben. Een omstreeks het midden der 18de eeuw gegraven kanaal, de Para-doorsnede, verbindt de P. met de Suriname-riv., waardoor men de kronkelingen van de beneden-P. kan vermijden. De P. is een smalle, maar in haar midden- en benedenloop zeer diepe rivier, grootendeels door zand-savannen stroomende, die in den regentijd onder water staan; met haar inkt...

2019-12-06

Para

Para - munt in Turkije en Servië. In Turkije is 1 piaster = 40 Para. In Servië 1 Dinar = 100 para. Zie verder Dinar en Piaster.

2019-12-06

Para

l° Staat in de rep. Brazilië; opp. 1 362 966 km2; ca. 1620 000 inw. Het W. en N. deel behoort tot het stroomgebied van de Amazone, het O. deel tot dat van Tocantins, die met een breed aestuarium, de Rio Para, uitmondt in den Atl. Oceaan. Het klimaat is er heet en zeer vochtig, eenigszins getemperd door de N.O. winden. Nederzettingen vooral langs de rivieren. Naast landbouw en veeteelt meerdere cultures: katoen, tabak, rijst, suikerriet; daarnaast rijk aan boschproducten, die grootendeel...