Wat is de betekenis van para?

2020
2022-01-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

para

elitemilitair, meestal in het Belgische leger

2020
2022-01-27
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

para

(2002) (straattaal) paranoïde; gek. • Een andere keer heb ik een meisje recht op haar gezicht geslagen. Mijn ouders waren 'para' (paranoïde-red.), maar ja, 'shit happens'. (Nieuwe Revu, 12/06/2002) • (Jan Berns & Jolanda van den Braak: Amsterdams. Taal in stad en land. 2002, p. 65) • Verder ging het over ‘onderb...

Lees verder
1993
2022-01-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Para

als verkorting van parachutist; Joegoslavische munt

1976
2022-01-27
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

PARA

term uit Tantrisme; ongemanifesteerd geluid.

1973
2022-01-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

para

[parachutist], m. (-’s), militair van een luchtlandingseenheid.

1950
2022-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Para

I. v. (-’s), munt in Joego-Slavië: 1 dinar is 100 para. II. o., paragummi. III. (Gr.) in samenst.: naast, bij, voorbij, om, tegen, verkeerd.

Lees verder
1949
2022-01-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Para

Braziliaanse staat aan weerszijden van de Amazone. 1.219.250 km2. 1.039.661 inw. Oerwoudgebied. Verbouw van maniok, maïs, rijst. In W.O. II kwam de winning van wilde rubber tot bloei. Hoofdstad Belem (293.036 inw.).

Lees verder
1937
2022-01-27
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

para

I. v. paras (Turkse munt, 1/40 van een piaster): 50 para’s = ± 10 cents. II. Gr. in samenstellingen: naast, bij, voorbij, om, tegen, verkeerd.

Lees verder
1933
2022-01-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Para

1) staat in Brazilië a/d Amazonas en de Rio P.. 1 363 000 km2 1,4 mill. inw.; 2) Belem do P.. hoofdst, v. 1), 250 000 inw., havenst, met uitv. v. P.-gummi, P.~ noten en cacao.

Lees verder
1933
2022-01-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Para

l° Staat in de rep. Brazilië; opp. 1 362 966 km2; ca. 1620 000 inw. Het W. en N. deel behoort tot het stroomgebied van de Amazone, het O. deel tot dat van Tocantins, die met een breed aestuarium, de Rio Para, uitmondt in den Atl. Oceaan. Het klimaat is er heet en zeer vochtig, eenigszins getemperd door de N.O. winden. Nederzettingen vooral...

Lees verder
1916
2022-01-27
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Para

Turksche munt. 1 piaster = 40 para = ± f 0.11. 1 para = 3 asper.

Lees verder
1916
2022-01-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Para

Para, - 1) een der kleine riv. van Suriname, ontspr. op het heuvelland van Miendrinitti en valt in de Suriname-riv., na vele kreken opgenomen te hebben. Een omstreeks het midden der 18de eeuw gegraven kanaal, de Para-doorsnede, verbindt de P. met de Suriname-riv., waardoor men de kronkelingen van de beneden-P. kan vermijden. De P. is een smalle, ma...

Lees verder
1910
2022-01-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Para

Para - munt in Turkije en Servië. In Turkije is 1 piaster = 40 Para. In Servië 1 Dinar = 100 para. Zie verder Dinar en Piaster.

1898
2022-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Para

Het begrip para heeft 2 verschillende betekenissen: 1. para - para - Para v. (-’s), kleinste Turksche munt = 1/40 piaster; in Servië = 1/10 dinar of een halve cent. 2. para - para - Para o. paragummi.

Lees verder
1870
2022-01-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Para

Para, eene provincie van Brazilië,omvatte oorspronkelijk geheel het noordelijk gedeelte van dit rijk aan beide zijden van de Amazonenrivier, met eene oppervlakte van 50-60000 geogr. mijl en in 2 comarca’s verdeeld, namelijk Para en Rio Negro. Sedert 1851 is laatstgenoemde, alstoen het noordwestelijk gedeelte der provincie vormend, er van gescheiden...

Lees verder
1869
2022-01-27
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Para

de noordelijkste en grootste provincie van het keizerrijk Brazilië, aan weerszijden van de Evennachtslijn en van de Amazonen-rivier, ligt nog bijna geheel en al onontgonnen, is 54,507 vierk. mijlen groot, en slechts met 207.500 zielen bevolkt, lu den jongsten tijd is van een gedeelte dezer provinciën in het uiterste westen de brazilaansch...

Lees verder