Obdam betekenis & definitie

Obdam - gem. in N.-Holland; 1260 H.A., met 1200 inw. Zij bestaat uit klei, o. a. drooggemalen meren, zooals: Wogmeer, Berkmeer, enz. De ingezetenen leven vooral van veeteelt en zuivelbereiding.

De gemeente bevat een gedeelte van het dorp Spierdijk (’t overige behoort tot Berkhout-en-Spanbroek) en het dorp O., 10 K.M. ten N.W. van Hoorn aan de spoorlijn Hoorn-Alkmaar; het telt 700 inw. Het is een fraai dorp met 2 kerken. De heerlijkheid O. is van ouds een domein van het geslacht Wassenaar.