2019-12-06

Obdam

Obdam, Jacob van Wassenaar, heer van, Nederlands officier, *1610, +(gesneuveld) 13.6.1665 bij Lowestoft. Van Obdam was een telg uit het geslacht → Duvenvoorde. Wassenaar van Obdam onderscheidde zich als cavalerie-officier in de → Tachtigjarige Oorlog. Hij werd in 1644 kolonel en in 1653 gemachtigde van de Staten van Holland op de vloot. Na de dood van Maarten Harpertsz. (1653) volgde hij hem op als luitenant-admiraal. Van 1656-1658 behaalde Van Obdam in gevechten in de Oostzee belangrijke ov...

2019-12-06

Obdam

Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen als veenontginning. Er vormde zich een tweezijdige lintbebouwing langs de Dorpsstraat. Aan de zuidzijde bouwde men de Herv. kerk en aan de noordzijde kwam de spoorlijn Alkmaar-Hoorn tot stand (1898). Na de Tweede Wereldoorlog is Obdam vooral naar het westen uitgebreid.

2019-12-06

Obdam

Village, originated in the late Middle Ages as peat reclamation. A two-sided ribbon development formed along the Dorpsstraat. The Herv was built on the south side. church and on the north side the railway line Alkmaar-Hoorn was established (1898). After the Second World War, Obdam was mainly extended to the west.

2019-12-06

Obdam

Obdam - gem. in N.-Holland; 1260 H.A., met 1200 inw. Zij bestaat uit klei, o. a. drooggemalen meren, zooals: Wogmeer, Berkmeer, enz. De ingezetenen leven vooral van veeteelt en zuivelbereiding. De gemeente bevat een gedeelte van het dorp Spierdijk (’t overige behoort tot Berkhout-en-Spanbroek) en het dorp O., 10 K.M. ten N.W. van Hoorn aan de spoorlijn Hoorn-Alkmaar; het telt 700 inw. Het is een fraai dorp met 2 kerken. De heerlijkheid O. is van ouds een domein van het geslacht Wassenaar.

2019-12-06

Obdam

Gem. in het West-Friesche zeekleigebied der prov. N. Holland, aan de spoorlijn Alkmaar—Hoorn; met enkele droogmakerijen als Wogmeer en Berkmeer; opp. 1 261 ha, omvattend het dorp O. en de buurtschappen Noord-Spierdijk, Wogmeer, Verlaatsweg, Berkmeer en Obdammerdijk. Ca. 1 900 inw. (1936), waarvan 87 % Kath. (behoorend o.a. tot de parochies O., Spanbroek en Spierdijk), ruim 11 % Prot. en ruim 1 % onkerkelijk. Er is tuinbouw met veiling, landbouw en veeteelt.