Museum betekenis & definitie

Museum - (Gr. Mouseion), eigenl. tempel der Muzen, daarna, meer algemeen, kweekplaats der wetenschappen en philosophie, zooals het M. te Alexandrië. Musea in de t.g.w. beteekenis van openbare door staat of gemeente aangelegde verzamelingen van kunstvoorwerpen, bestonden oudtijds niet.

Gepubliceerd op 12-01-2019